The mythical Mountains of Kong / De mysterieuze Bergen van Kong

Old map of Africa, by John Cary (1805) showing the completely fictional mountainrange of Kong.

Old map of Africa, by John Cary (1805) showing the completely fictional mountainrange of Kong.

The Mountains of Kong

In 1798, the acclaimed cartographer James Rennell did something nobody ever expected. Rennell was considered an authority on the field of cartography, honored with several medals and after his death buried in Westminster Abbey. So: What could such a brilliant researcher do to shock us? well…..

In 1798 , James Rennell invented the Mountains of Kong, and because there is no such thing as  halfway crooks, Rennell must have thought it to be a major hoax. Therefore the made-up Mountains of Kong were not a few miniature mountains no one would notice. No, no, the mountains of Kong were a thousand miles long ridge of dizzying heights. They stretched over the entire continent of Africa, from West Coast (Sierra Leone) to the East coast (Ethiopia), a luminous act of rebellious creativity!

What precisely went on in the mind of this outstanding researcher we will never know. Was it the one rebellious act within years of strict study and neatly coloring inside the lines? Or was it the ill-considered idea that rivers only sprung in mountain areas? While no one knew where the sources of the Niger, the Volta and the Nile were to be found, there had to be mountains at the latitude of the country of Burkina Faso. What we do know however is that James Rennell died in 1830, and no one had discovered the error during his lifetime …

But what really was the result of this wild act?

Because of the spotless reputation of James Rennell, his “invention” was not being questioned and pretty soon all other cartographers began to copy & paste the mountain-ridge in their own maps, causing a snowball effect. The second thing to happen was that the mythical Mountains of Kong by their extensiveness and horrifying heights seemed to be a impregnable barrier, having explorers avoid the mountain region like the plague, an enormous blind spot on the map of Africa as result.

The last map on which the Mountains of Kong could still be found was the map of Rand McNally (1890). 1890 Indeed! Nearly a hundred years the imaginary mountain range was shown on all maps until, somewhere in 1889, a French officer named Louis-Gustave Binger decided to go take a look at this charming mountain-region. On his return he stated: “On the horizon, not even a ridge of hills!”. One after another the cartographers quickly erased the Kong Mountains of their maps and within a few years, the mountains of Kong were nothing but the Ghost of Christmas past. However very occasionally these Ghosts come back to haunt us and the mountains reappear on a map, last time in Goode’s World Atlas in 1995……

source: Simon Garfield – On the Map,  Profile Books LTD 2012

 

De Bergen van Kong

In 1798 deed de veelgeprezen kartograaf James Rennel iets wat niemand ooit had verwacht. Rennell werd beschouwd als een autoriteit op het gebied van kartografie, onderscheiden met meerdere medailles en na zijn dood eervol begraven in Westminster Abbey. Dus: Wat zou zo’n briljante onderzoeker doen om ons te shockeren? Lees maar eens goed…..

In 1798, verzon James Rennell de ‘Bergen van Kong’ en omdat er niet zoiets bestaat als half gek, moet Rennell gedacht hebben dat er dan ook maar flink uitgepakt moest worden. De Bergen van Kong waren dan ook niet een paar bergjes die niemand zou opvallen. Nee; de bergen van Kong waren een duizenden kilometers lange bergrug van duizelingwekkende hoogte. Ze strekten zicht uit over het hele continent Afrika, van Westkust (Sierra Leone) tot de Oostkust (Ethiopië), een briljante daad van rebelse creativiteit!

Wat deze gevierde onderzoeker nu precies tot deze daad heeft aangezet komen we nooit te weten. Was het inderdaad die ene rebelse actie binnen jaren van keurig studeren en binnen de lijntjes kleuren? Of was het de lichtzinnige gedachte dat rivieren alleen ontsprongen in bergenstreken en de Niger, de Volta en de Nijl dus allemaal een bron moesten hebben in bergen ter hoogte van het huidige Burkina Faso? Wat we wel weten is dat James Rennell in 1830 en overleed en dat tijdens zijn leven niemand de fout heeft ontdekt…

Maar wat was nu eigenlijk het gevolg van deze wilde actie?

Omdat de reputatie van James Rennell zo verschrikkelijk goed was, bleek zijn ‘uitvinding’ door niemand in twijfel te worden getrokken en al gauw begonnen alle andere cartografen de Bergen van Kong te kopiëren in hun eigen kaarten, met een sneeuwbaleffect tot gevolg. Het tweede dat er gebeurde was dat de mythische Bergen van Kong door hun uitgestrektheid en vreselijke hoogte en onneembare barrière leken te zijn, waardoor ontdekkingsreizigers de streek rond de ‘bergen’ meden als de pest, met decennialang een blinde vlek op de kaart van Afrika als resultaat.

De laatste kaart waarop de Bergen van Kong nog te vinden zijn is de kaart van Rand McNally uit 1890.. Inderdaad bijna honderd! jaar heeft de gefantaseerde bergketen op alle kaarten gestaand, totdat 1889 ene Franse officier genaamd Louis-Gustave Binger besloot om eens een kijkje te gaan nemen in deze prachtige bergstreek. En wat vond hij: “On the horizon, not even a ridge of hills!”. De een na de andere cartograaf wist vervolgens niet hoe snel hij de Bergen van Kong van de kaart moest halen en binnen een paar jaar waren de bergen van Kong niets anders dan verleden tijd. Maar heel af en toe komen de geesten terug uit het verleden en verschijnen de bergen weer op een kaart, de laatste keer in Goode’s World Atlas in 1995……

bron: Simon Garfield – On the Map,  Profile Books LTD 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s