Wabi Sabi…. The celebration of flaws

wabi-sabi kintsukuroi-1

It happens to all of us: The first scratch on your car, your favourite cup in 13 pieces…

Our western mentality will be sad or even angry when dealing with damaged goods. But if you should look at it from the other side (Japan, in this case) you will learn something valuable.

Throwaway society vs Lifecycle society..
If the cup is fallen, and lying on the floor in 13 pieces, we tend to yell #%*! and throw it away. but: Why not trying to repair it? Because we feel embarrassed for old and broken things, NEW is the word we grew up with! Imagine, your whole family is coming over for Christmas dinner and half of the people is eating from mended plates…? But then again: the world has changed, new, New, NEW! is losing terrain, ReCycle, Sustainability and “If it works, it works” are gaining attention.

Wabi Sabi
In Japan there is an old philosophy called: ‘Wabi Sabi’ these two words weren’t always linked together, but the combination is and sounds great, much like Ping-Pong. ‘Wabi’ meaning  as much as ‘Living in Harmony’, ‘Sabi’ is beauty or serenity that comes with age. It celebrates imperfections, decay, shortcomings and incompleteness (the things making autumn so beautiful and our friends so interesting). So, instead of throwing away the pieces, they mend it carefully, celebrating the cracks by filling them with gold or silver lacquer, because they believe when something suffered damage and has a history it becomes more beautiful. (just like your friends sometimes…)

Celebrate your shortcomings!

 

We kennen het allemaal: De eerste kras op je auto, je favoriete kopje in 13 stukken …

Met onze westerse mentaliteit zullen we verdrietig of zelfs boos zijn. Maar als je het van de andere kant bekijkt (Japan, in dit geval) kan je iets waardevols leren.

Wegwerpmaatschappij vs Levensloopmaatschappij..
Als het kopje is gevallen, en op de vloer ligt in 13 stukken, hebben we de neiging om #%*! te schreeuwen en de scherven daarna in de prullenbak te gooien. maar waarom proberen we het niet meer te repareren? Omdat we schamen voor oude en kapotte dingen, NIEUW! is het woord waarmee we zijn opgegroeid. Stel je voor, je hele familie komt langs voor het kerstdiner en de helft eet van gerepareerde borden… Maar nogmaals: de wereld is veranderd, nieuw, Nieuw, NIEUW! verliest terrein, ReCyclen, Duurzaamheid en “Als het werkt, werkt het’ horen we steeds vaker.

Wabi Sabi
In Japan is er een oude filosofie genaamd: ‘Wabi Sabi’ deze twee woorden waren niet altijd met elkaar verbonden, maar de combinatie is en klinkt geweldig, net als Ping-Pong. ‘Wabi’ betekent zoveel als ‘Leven in Harmonie’, ‘Sabi’ is schoonheid en de sereniteit die komt met de jaren. Het viert imperfectie, verval, tekortkomingen en onafheid (de dingen waardoor de herfst zo mooi is en onze vrienden zo interessant zijn). Dus, in plaats van de scherven weg te gooien, repareren ze het voorzichtig, en benadrukken ze de scheuren door ze te vullen met lak van goud of zilver, omdat ze geloven dat als er iets beschadigd is en een geschiedenis heeft, dat het daarmee mooier is geworden. (net als onze vrienden soms …)

Dus: Vier je tekortkomingen!

Advertisements

Making fun of art is a form of art by itself….

Banksy sculptures

Making fun of art is a form of art by itself….

When you say: “Making fun of Art…” there’s one name that pops into my mind right away: Banksy! I remember a video. It was a couple of years ago, 2008? It featured British street artist Banksy and a bag filled with ridiculed paintings walking into the NYC Metropolitan Museum of Art. Once inside the paintings are secretly being added to the permanent collection leaving people dazed and confused, just like any good piece of art would do.

youtube=http://youtu.be/fuGGQf94vgw

(visit: http://www.banksy.co.uk/)

Kunst belachelijk maken is een kunst op zich….

Als je zegt: “Kunst belachelijk maken …” is er een naam die meteen bij me opkomt meteen: Banksy! Ik herinner me een video. Het was een paar jaar geleden, 2008? We zien de Britse straatkunstenaar Banksy en een zak gevuld met vervreemde schilderijen het New York Metropolitan Museum of Art inlopen. Eenmaal binnen worden de schilderijen in het geniep toegevoegd aan de vaste collectie en het publiek blijft verward achter, zoals een extreem goed kunstwerk zou doen.

youtube=http://youtu.be/fuGGQf94vgw

(visit: http://www.banksy.co.uk/)

Silence of the Dandelions…

2,000 Suspended Dandelions by Regine Ramseier

As an architect I’m always on the lookout for new materials, materials that guaranteed will last as long as my buildings lasts, you know: The weakest link… But imagine how great it would be to add a bit of transience, some death and decay that will remind us that buildings, as mankind, are not static.

Swiss artist Regine Ramseier, took the ultimate symbol of temporariness, the dandelion and made it her ceiling for a while. The dandelion, with her seeds floating on the wind, leaving just an empty plant.

So: how to do this yorself:
1st) Collect 2000 dandelions in a field
2nd) Spray them, one by one with some adhesive
3rd) Place them in a special palette in the back of your (much too tiny) car
4th) Hang them gently on the ceiling, head down…
RESULT: Fragile Fluffy FlowerFUNK!

(via: http://www.regineramseier.ch)

Ideas are like Milk: No grazing, No milk..

by Eugene Zaaijer

“Every really good creative person in advertising whom I have ever know has always had two noticeable characteristics. First, there was no subject under the sun in which he could not easily get interested. […] Second, he was an extensive browser in all sorts of fields of information. For it is with the advertising man as with the cow: No browsing, no milk.” – A Technique for Producing Ideas (1965), James Webb Young

33 Ways…

how to stay creative

how to stay creative

In 1965, James Webb Young wrote a little book titled: “A Technique for Producing Ideas” in wich he describes the workings of creative process. For years I (as an architect) I was used to force myself to get ideas, but never I took the time to sit back and watch this process. By reading this book I started to realize that the art of getting ideas is an ongoing project which can be mastered… and so can you!
Good luck y’all!