Under the Umbrella Sky / Een hemel van paraplu’s

Under the Umbrella Sky
Every year in July, the city of Águeda (Portugal) undergoes a special transformation: Thousands of colorful umbrellas are strung on wires above the streets, providing beatufully colored and deliciously cool streets. As a nice side-effect the visitors of this normally quiet town greatly increase in the month of July. Art in service to commerce? I am eager to take a look anyway!
photos by Patricia Almeida

 

Een Hemel van Paraplu’s

Elk jaar in July ondergaat de stad Águeda in Portugal een bijzondere gedaanteverandering: Duizenden kleurige paraplu’s worden aan draden boven de straten gespannen. Het levert prachtige gekleurde en vooral heerlijk koele straten op. Als bijzonder gevolg zorgt het er voor dat in de maand July bezoek aan deze, normaal gesproken, rustige stad enorm toeneemt. Kunst in dienst van de commercie? Ik sta in ieder geval te popelen om te gaan kijken!

foto’s door Patricia Almeida

A Canopy of Umbrellas

The most colorful way to provide shade

Making fun of art is a form of art by itself….

Banksy sculptures

Making fun of art is a form of art by itself….

When you say: “Making fun of Art…” there’s one name that pops into my mind right away: Banksy! I remember a video. It was a couple of years ago, 2008? It featured British street artist Banksy and a bag filled with ridiculed paintings walking into the NYC Metropolitan Museum of Art. Once inside the paintings are secretly being added to the permanent collection leaving people dazed and confused, just like any good piece of art would do.

youtube=http://youtu.be/fuGGQf94vgw

(visit: http://www.banksy.co.uk/)

Kunst belachelijk maken is een kunst op zich….

Als je zegt: “Kunst belachelijk maken …” is er een naam die meteen bij me opkomt meteen: Banksy! Ik herinner me een video. Het was een paar jaar geleden, 2008? We zien de Britse straatkunstenaar Banksy en een zak gevuld met vervreemde schilderijen het New York Metropolitan Museum of Art inlopen. Eenmaal binnen worden de schilderijen in het geniep toegevoegd aan de vaste collectie en het publiek blijft verward achter, zoals een extreem goed kunstwerk zou doen.

youtube=http://youtu.be/fuGGQf94vgw

(visit: http://www.banksy.co.uk/)

… A short-circuited brain

streetartcreative2

Beside many things, I am a dyslexic.. As a kid it made me really sad, not being able to score much more than an F (1) for French, Dutch, English and German. But after a while I discovered even dyslexia has possibilities.

At this point of my life I consider the benefits to be much bigger than the disadvantages. When learning to cope with this ‘handicap’ I learned every problem has a backdoor-solution, thinking around a difficult task is much easier than forcing your way in.

But the biggest advantage I did not see for a long time, because it is a complete embedded talent. Dyslexics see things differently…. at first glance we often see things not as they are, but as they seem.. A bit of a problem when reading, but SO much fun in real life, seeing possibilities on every corner, in every tussock of grass …I love being dyslexic!

(Also read: http://www.wired.com/wiredscience/2011/09/dyslexic-advantage/)

… Het kortgesloten brein

Naast heel veel andere zaken, ben ik dyslectisch .. Als kind maakte me het wel verdrietig, niet in staat te zijn om veel meer dan een 1 te scoren voor Frans, Nederlands, Engels en Duits. Maar na een tijdje ontdekte ik dat zelfs dyslexie voordelen heeft.

Op dit punt in mijn leven vind ik de voordelen zelfs veel groter dan de nadelen. Bij het leren omgaan met deze ‘handicap’ leerde ik dat elk probleem een achterdeur heeft, om een probleem heen denken is veel gemakkelijker dan je door een gesloten voordeur een weg naar binnen dwingen.

Maar het grootste voordeel zien duurde een hele tijd, want het is een compleet ingebed talent. Dyslectici zien dingen anders, letterlijk …. op het eerste gezicht zien we de dingen vaak niet zoals ze zijn, maar zoals ze lijken..  Een klein probleem bij het lezen van een boek, maar zo vreselijk leuk in het echte leven, het zien van mogelijkheden op elke hoek, in elke pol gras … Ik hou ervan om dyslectisch te zijn!

(Lees ook: http://www.nipg-online.nl/index.php/blog/entry/dyslexie-heeft-ook-zijn-voordelen-geen-handicap-maar-talent)

33 Ways…

how to stay creative

how to stay creative

In 1965, James Webb Young wrote a little book titled: “A Technique for Producing Ideas” in wich he describes the workings of creative process. For years I (as an architect) I was used to force myself to get ideas, but never I took the time to sit back and watch this process. By reading this book I started to realize that the art of getting ideas is an ongoing project which can be mastered… and so can you!
Good luck y’all!