Wabi Sabi…. The celebration of flaws

wabi-sabi kintsukuroi-1

It happens to all of us: The first scratch on your car, your favourite cup in 13 pieces…

Our western mentality will be sad or even angry when dealing with damaged goods. But if you should look at it from the other side (Japan, in this case) you will learn something valuable.

Throwaway society vs Lifecycle society..
If the cup is fallen, and lying on the floor in 13 pieces, we tend to yell #%*! and throw it away. but: Why not trying to repair it? Because we feel embarrassed for old and broken things, NEW is the word we grew up with! Imagine, your whole family is coming over for Christmas dinner and half of the people is eating from mended plates…? But then again: the world has changed, new, New, NEW! is losing terrain, ReCycle, Sustainability and “If it works, it works” are gaining attention.

Wabi Sabi
In Japan there is an old philosophy called: ‘Wabi Sabi’ these two words weren’t always linked together, but the combination is and sounds great, much like Ping-Pong. ‘Wabi’ meaning  as much as ‘Living in Harmony’, ‘Sabi’ is beauty or serenity that comes with age. It celebrates imperfections, decay, shortcomings and incompleteness (the things making autumn so beautiful and our friends so interesting). So, instead of throwing away the pieces, they mend it carefully, celebrating the cracks by filling them with gold or silver lacquer, because they believe when something suffered damage and has a history it becomes more beautiful. (just like your friends sometimes…)

Celebrate your shortcomings!

 

We kennen het allemaal: De eerste kras op je auto, je favoriete kopje in 13 stukken …

Met onze westerse mentaliteit zullen we verdrietig of zelfs boos zijn. Maar als je het van de andere kant bekijkt (Japan, in dit geval) kan je iets waardevols leren.

Wegwerpmaatschappij vs Levensloopmaatschappij..
Als het kopje is gevallen, en op de vloer ligt in 13 stukken, hebben we de neiging om #%*! te schreeuwen en de scherven daarna in de prullenbak te gooien. maar waarom proberen we het niet meer te repareren? Omdat we schamen voor oude en kapotte dingen, NIEUW! is het woord waarmee we zijn opgegroeid. Stel je voor, je hele familie komt langs voor het kerstdiner en de helft eet van gerepareerde borden… Maar nogmaals: de wereld is veranderd, nieuw, Nieuw, NIEUW! verliest terrein, ReCyclen, Duurzaamheid en “Als het werkt, werkt het’ horen we steeds vaker.

Wabi Sabi
In Japan is er een oude filosofie genaamd: ‘Wabi Sabi’ deze twee woorden waren niet altijd met elkaar verbonden, maar de combinatie is en klinkt geweldig, net als Ping-Pong. ‘Wabi’ betekent zoveel als ‘Leven in Harmonie’, ‘Sabi’ is schoonheid en de sereniteit die komt met de jaren. Het viert imperfectie, verval, tekortkomingen en onafheid (de dingen waardoor de herfst zo mooi is en onze vrienden zo interessant zijn). Dus, in plaats van de scherven weg te gooien, repareren ze het voorzichtig, en benadrukken ze de scheuren door ze te vullen met lak van goud of zilver, omdat ze geloven dat als er iets beschadigd is en een geschiedenis heeft, dat het daarmee mooier is geworden. (net als onze vrienden soms …)

Dus: Vier je tekortkomingen!

Advertisements

Ukraine’s floating farms

Kin-dza-dza - Ukraine

Ukraine’s floating farms

There must be a place on this world where gravity is much, much less. Often I’m struggling to get my buildings to have that light and floating appearance. So when I saw a Russian movie, featuring these farm-buildings from the Ukranaine that defy gravity I was thunderstruck.

In this movie (the name of which I unfortunately forgot, so please any suggestions?) the building was being used as a kind of potato or grain-sorting station. Trucks would stop underneath to be filled.

I like the way industrial buildings are ‘designed’-or- more accurately: aren’t designed.. The only thing of importance is the way it will function, a skin for the machine inside. Form isn’t an issue at all; Form Follows Function to the Max so to speak. (Louis Sullivan – “Form Follows Function”). By making the statement about the absence of form, design retrieves its freedom. So everything is possible, there is no ugly and no beautiful, therefore the greatest buildings just grow in vague industrial areas or, in this case; farmlands.

The beauty of these buildings inspired Ukrainian filmmakers, so check these out:

Andrei Tarkovsky ‘Stalker’ http://www.imdb.com/title/tt0079944/?ref_=fn_al_tt_1
Georgiy Daneliya ‘Kin-dza-dza!’  http://www.imdb.com/title/tt0091341/?ref_=fn_al_tt_2

The secret of this particular sorting-station?

Spoiler alert:

Story is, it was situated near the town of Krasnosilka in Ukraine, not far away from the city of Odessa. By the time this picture was taken, the building was being dismantled and some of the supports were already removed. But because the bins were empty, the cantilever force was strong enough to withstand gravity for a while.

BUT STILL: GREAT!

(via: http://englishrussia.com)
(via: http://curious-places.blogspot.nl)

De zwevende boerderijen van de Oekraïne

Er moet een plaats op de wereld zijn waar de zwaartekracht veel, veel minder is. Vaak moet ik halsbrekende toeren uithalen om mijn gebouwen die lichte en zwevende uitstraling te geven. Dus toen ik een Russische film zag, met deze gebouwen die de zwaartekracht tartten zat ik gelijk op het puntje van mijn stoel.

In deze film (waarvan de naam ik helaas vergeten, dus aub suggesties?) werd het gebouw gebruikt als een soort van aardappelen of graan sorteerstation. Vrachtwagens konden eronder stoppen om te worden gevuld.

Ik hou van de manier waarop industriële gebouwen zijn ontworpen -of-beter gezegd: niet zijn ontworpen .. Het enige wat van belang is, is de manier waarop het functioneert, een huid voor een machine. Vorm is totaal geen issue, Vorm volgt functie tot de Max’ zo te zeggen. (Louis Sullivan – “Form Follows Function”). Door als uitgangspunt de afwezigheid van vorm te nemen, krijgt vormgeving haar ultieme vrijheid terug. Alles is mogelijk, er is geen lelijk en geen mooi, de mooiste gebouwen ontstaan in vage industriële gebieden of, in dit geval; landbouwgebieden.

De schoonheid van deze gebouwen inspireerde een aantal Oekraïense filmmakers, dus bekijk deze eens:

Andrei Tarkovsky ‘Stalker’ http://www.imdb.com/title/tt0079944/?ref_=fn_al_tt_1
Georgiy Daneliya ‘Kin-dza-dza!’ http://www.imdb.com/title/tt0091341/?ref_=fn_al_tt_2

Het geheim van deze bijzondere sorteer-station?

Spoiler alert :

Het verhaal gaat, dat dit gebouw dichtbij de stad Krasnosilka in Oekraïne lag, niet ver van de stad Odessa. Tegen de tijd dat deze foto werd genomen, werd het gebouw ontmanteld en een deel van de dragers waren al verwijderd. Maar omdat de bakken waren leeg, was de hefboomwerking van de fundering sterk genoeg om de zwaartekracht een tijdlang te weerstaan.

HOE DAN OOK: ZE ZIJN PRACHTIG!!

(via: http://englishrussia.com)
(via: http://curious-places.blogspot.nl)

…In the unlikely event

 SS Normandie Capsized in New York Harbor 1942
It was the most luxurious cruise-ship in the world in the thirty’s, built as an ocean liner in Saint-Nazaire, France, for the French Line Compagnie Générale Transatlantique. She entered service in 1935 as the largest and fastest passenger ship afloat and is still the most powerful steam turbo-electric-propelled passenger ship ever built.

It is 1942, during World War II the ship was already for long time in the port of New York, when the U.S. seized and renamed “USS Lafayette” to be converted into a troop ship. On February 9, during the renovation, a welder caused a small fire in the first class lounge. This was the beginning of a number of unlikely events: There was no fire extinguisher available in the ship. And the bucket of water, there for emergencies, was accidentally knocked over. The officer on duty could not locate the fire alarm button, But fortunately the ship was equipped with an automatic fire alarm, so a fire would automatically report directly to the fire brigade…

…Unfortunately this was disabled since January 13, 1942.

When they finally managed to alert a policeman on the quay, the fire had now expanded to the smoking room and the long gallery. Finally, at 20:00 the firemen succeeded in extinguishing the fire, but unfortunately .. the ship collected the millions of gallons of water, used by the firefighters in the upper floors and began to tilt. At a 80 degrees heeling angle it finally capsized between piers 88 and 89. The end of a great ship called: “SS NORMANDIE”

(via: http://en.wikipedia.org)